Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 54,47 km²
Altitud 570 m
Població (a 01-01-2020) 433 h
Litoral No
Capital Sant Antolí i Vilanova
Distància -
Codi ajuntament 2590590004

Divisió territorial postal

  • 25213
  • 25217
  • 25271

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259059 00 00 0 00 Ribera d'Ondara
Entitat singular 259059 00 01 7 00 Briançó - 7 7 14
Disseminat 259059 00 01 7 99 Briançó -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 259059 00 02 2 00 Sisquella, la - 3 2 5
Disseminat 259059 00 02 2 99 Sisquella, la -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 259059 00 03 8 00 Gramuntell - 10 6 16
Nucli 259059 00 03 8 01 Gramuntell - 10 6 16
Disseminat 259059 00 03 8 99 Disseminat de Gramuntell - 0 0 0
Entitat singular 259059 00 04 3 00 Hostalets, els - 39 39 78
Nucli 259059 00 04 3 01 Hostalets, els - 39 39 78
Entitat singular 259059 00 05 6 00 Llindars - 5 4 9
Disseminat 259059 00 05 6 99 Llindars -Disseminat- - 5 4 9
Entitat singular 259059 00 06 9 00 Mas Claret, el - 0 0 0
Disseminat 259059 00 06 9 99 Mas Claret, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 259059 00 07 5 00 Montfar - 2 1 3
Disseminat 259059 00 07 5 99 Montfar -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 259059 00 08 1 00 Montlleó - 1 0 1
Disseminat 259059 00 08 1 99 Montlleó -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 259059 00 09 4 00 Montpalau - 15 13 28
Nucli 259059 00 09 4 01 Montpalau - 15 13 28
Disseminat 259059 00 09 4 99 Disseminat de Montpalau - 0 0 0
Entitat singular 259059 00 10 8 00 Pomar - 14 14 28
Nucli 259059 00 10 8 01 Pomar - 14 14 28
Entitat singular 259059 00 11 5 00 Rubinat - 27 25 52
Nucli 259059 00 11 5 01 Rubinat - 27 25 52
Entitat singular 259059 00 12 0 00 Sant Antolí i Vilanova - 64 74 138
Nucli 259059 00 12 0 01 Sant Antolí i Vilanova - 64 74 138
Entitat singular 259059 00 13 6 00 Sant Pere dels Arquells - 28 33 61
Nucli 259059 00 13 6 01 Sant Pere dels Arquells - 24 30 54
Disseminat 259059 00 13 6 99 Disseminat de Sant Pere dels Arquells - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259059 01 Briançó Població
Unitat població 259059 02 Gramuntell Població
Unitat població 259059 03 Hostalets, els Llogarret
Unitat població 259059 04 Llindars Llogarret
Unitat població 259059 05 Mas Claret, el Caseria
Unitat població 259059 06 Montfar Població
Unitat població 259059 07 Montlleó Població
Unitat població 259059 08 Montpalau Població
Unitat població 259059 09 Pomar Població
Unitat població 259059 10 Rubinat Població
Unitat població 259059 11 Sant Antolí i Vilanova Població
Unitat població 259059 12 Sant Pere dels Arquells Població
Unitat població 259059 13 Sisquella, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 259059 Ribera del Dondara
  • Després: 259059 Ribera d'Ondara
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 54,30 km² 570 m
  • Després: 54,47 km² 570 m