Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 68,16 Km2
Altitud 1206 m
Població (a 01-01-2019) 106 h
Litoral No
Capital Tuixent
Distància -
Codi ajuntament 2591010007

Divisió territorial postal

 • 25717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259101 00 00 0 00 Josa i Tuixén
Entitat singular 259101 00 01 7 00 Josa de Cadí - 11 9 20
Nucli 259101 00 01 7 01 Josa de Cadí - 11 9 20
Disseminat 259101 00 01 7 99 Disseminat de Josa de Cadí - 0 0 0
Entitat singular 259101 00 02 2 00 Tuixent - 47 39 86
Nucli 259101 00 02 2 01 Tuixent - 46 37 83
Disseminat 259101 00 02 2 99 Disseminat de Tuixent - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259101 01 Josa Població
Unitat població 259101 02 Tuixén Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7002950006 Josa de Cadí
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 259101 Josa-Tuixent
 • Després: 259101 Josa i Tuixén
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 68,40 Km2 1206 m
 • Després: 68,16 Km2 1206 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Tuixén
 • Després: Tuixent