Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 73,01 Km2
Altitud 314 m
Població (a 01-01-2019) 901 h
Litoral No
Capital Santes Creus
Distància -
Codi ajuntament 4300170005

Divisió territorial postal

 • 43714
 • 43815

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430017 00 00 0 00 Aiguamúrcia
Entitat singular 430017 00 01 7 00 Aiguamúrcia - 24 28 52
Nucli 430017 00 01 7 01 Aiguamúrcia - 16 24 40
Disseminat 430017 00 01 7 99 Disseminat d'Aiguamúrcia - 8 4 12
Entitat singular 430017 00 02 2 00 Albà, l' - 11 9 20
Nucli 430017 00 02 2 01 Cal Canonge - 4 3 7
Nucli 430017 00 02 2 02 Destres, les - 2 2 4
Nucli 430017 00 02 2 03 Masbarrat - 3 3 6
Disseminat 430017 00 02 2 99 Disseminat de l'Albà - 2 1 3
Entitat singular 430017 00 03 8 00 Ordes, les - 11 6 17
Disseminat 430017 00 03 8 99 Ordes, les -Disseminat- - 11 6 17
Entitat singular 430017 00 04 3 00 Pla de Manlleu, el - 74 82 156
Nucli 430017 00 04 3 01 Pla de Manlleu, el - 44 48 92
Disseminat 430017 00 04 3 99 Disseminat del Pla de Manlleu - 30 34 64
Entitat singular 430017 00 05 6 00 Planeta, la - 3 2 5
Disseminat 430017 00 05 6 99 Planeta, la -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 430017 00 06 9 00 Pobles, les - 79 73 152
Nucli 430017 00 06 9 01 Pobles, les - 72 66 138
Disseminat 430017 00 06 9 99 Disseminat de les Pobles - 7 7 14
Entitat singular 430017 00 07 5 00 Santes Creus - 93 83 176
Nucli 430017 00 07 5 01 Santes Creus - 77 78 155
Disseminat 430017 00 07 5 99 Disseminat de Santes Creus - 16 5 21
Entitat singular 430017 00 08 1 00 Manantials, els - 42 40 82
Nucli 430017 00 08 1 01 Manantials, els - 42 40 82
Entitat singular 430017 00 09 4 00 Mas d'en Parès - 128 113 241
Nucli 430017 00 09 4 01 Mas d'en Parès - 128 113 241
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430017 01 Aiguamúrcia Població
Unitat població 430017 02 Albà, l' Veïnat
Unitat població 430017 03 Destres, les Veïnat
Unitat població 430017 04 Fonts del Rector, les Urbanització
Unitat població 430017 05 Mas d'en Perers, el Urbanització
Unitat població 430017 06 Masbarrat Veïnat
Unitat població 430017 07 Ordres, les Llogarret
Unitat població 430017 08 Pinedes Altes, les Urbanització
Unitat població 430017 09 Pla de Manlleu, el Llogarret
Unitat població 430017 10 Plana del Molí, la Urbanització
Unitat població 430017 11 Pobles, les Llogarret
Unitat població 430017 12 Santes Creus Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-08-26 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 430017 Aiguamurcia
 • Després: 430017 Aiguamúrcia
1989-11-22 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 73,10 Km2 274 m
 • Després: 73,01 Km2 314 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà