Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,37 Km2
Altitud 198 m
Població (a 01-01-2019) 2438 h
Litoral No
Capital Albinyana
Distància -
Codi ajuntament 4300220002

Divisió territorial postal

  • 43716

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430022 00 00 0 00 Albinyana
Entitat singular 430022 00 01 7 00 Albinyana - 230 200 430
Nucli 430022 00 01 7 01 Albinyana - 215 188 403
Disseminat 430022 00 01 7 99 Disseminat d'Albinyana - 15 12 27
Entitat singular 430022 00 02 2 00 Peces, les - 383 348 731
Nucli 430022 00 02 2 01 Peces, les - 378 345 723
Disseminat 430022 00 02 2 99 Disseminat de les Peces - 5 3 8
Entitat singular 430022 00 03 8 00 Bonaterra I - 42 45 87
Nucli 430022 00 03 8 01 Bonaterra I - 42 45 87
Entitat singular 430022 00 04 3 00 Bonaterra II - 289 295 584
Nucli 430022 00 04 3 01 Bonaterra II - 288 294 582
Disseminat 430022 00 04 3 99 Disseminat de Bonaterra II - 1 1 2
Entitat singular 430022 00 05 6 00 Masies del Torrent, les - 8 7 15
Disseminat 430022 00 05 6 99 Masies del Torrent, les -Disseminat- - 8 7 15
Entitat singular 430022 00 06 9 00 Molí del Blanquillo, el - 36 30 66
Nucli 430022 00 06 9 01 Molí del Blanquillo, el - 29 28 57
Disseminat 430022 00 06 9 99 Disseminat del Molí del Blanquillo - 7 2 9
Entitat singular 430022 00 07 5 00 Papiola, la - 255 270 525
Nucli 430022 00 07 5 01 Papiola, la - 255 270 525
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430022 01 Albinyana Població
Unitat població 430022 02 Bonaterra Dos Urbanització
Unitat població 430022 03 Bonaterra Un Urbanització
Unitat població 430022 04 Masies de Torrent, les Veïnat
Unitat població 430022 05 Molí del Blanquillo, el Caseria
Unitat població 430022 06 Papiola, la Urbanització
Unitat població 430022 07 Peces, les Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430022 Albiñana
  • Després: 430022 Albinyana
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,50 Km2 198 m
  • Després: 19,37 Km2 198 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès