Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,07 Km2
Altitud 72 m
Població (a 01-01-2019) 9418 h
Litoral
Capital Alcanar
Distància -
Codi ajuntament 4300430008

Divisió territorial postal

 • 43530
 • 43569

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430043 00 00 0 00 Alcanar
Entitat singular 430043 00 01 7 00 Alcanar - 3460 3471 6931
Nucli 430043 00 01 7 01 Alcanar - 3402 3410 6812
Disseminat 430043 00 01 7 99 Disseminat d'Alcanar - 58 61 119
Entitat singular 430043 00 02 2 00 Zona Platges d'Alcanar - 592 527 1119
Nucli 430043 00 02 2 04 Sector D - 5 5 10
Nucli 430043 00 02 2 05 Sector E - 26 22 48
Nucli 430043 00 02 2 06 Sector F - 27 20 47
Nucli 430043 00 02 2 07 Sector G - 64 57 121
Nucli 430043 00 02 2 08 Sector H - 124 123 247
Nucli 430043 00 02 2 09 Sector I - 177 169 346
Nucli 430043 00 02 2 10 Sector J - 141 110 251
Disseminat 430043 00 02 2 99 Disseminat de la Zona Platges d'Alcanar - 28 21 49
Entitat singular 430043 00 03 8 00 Cases d'Alcanar, les - 683 667 1350
Nucli 430043 00 03 8 01 Cases d'Alcanar, les - 629 605 1234
Disseminat 430043 00 03 8 99 Disseminat de les Cases d'Alcanar - 54 62 116
Entitat singular 430043 00 04 3 00 Selleta, la - 13 5 18
Nucli 430043 00 04 3 01 Selleta, la - 13 5 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430043 01 Alcanar Ciutat
Unitat població 430043 02 Camp de Tir , el Urbanització
Unitat població 430043 03 Cases d'Alcanar, les Població
Unitat població 430043 04 Fondo de Xan, el Urbanització
Unitat població 430043 05 Mèrida Urbanització
Unitat població 430043 06 Maricel Urbanització
Unitat població 430043 07 Marjal Urbanització
Unitat població 430043 08 Montecarlo Urbanització
Unitat població 430043 09 Montsià Mar Urbanització
Unitat població 430043 10 Morralla Urbanització
Unitat població 430043 11 Pau, la Urbanització
Unitat població 430043 12 Selleta, la Urbanització
Unitat població 430043 13 Selma Barri
Unitat població 430043 14 Serramar Urbanització
Unitat població 430043 15 Solimar Urbanització
Unitat població 430043 16 Sota Montsià Urbanització
Unitat població 430043 17 Urbafonda Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 41,70 Km2 72 m
 • Després: 47,07 Km2 72 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP27 Montsià