Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 46,00 Km2
Altitud 243 m
Població (a 01-01-2019) 5064 h
Litoral No
Capital Alcover
Distància -
Codi ajuntament 4300560009

Divisió territorial postal

  • 43460
  • 43461

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430056 00 00 0 00 Alcover
Entitat singular 430056 00 01 7 00 Alcover - 2042 2138 4180
Nucli 430056 00 01 7 01 Alcover - 1848 1926 3774
Disseminat 430056 00 01 7 99 Disseminat d'Alcover - 194 212 406
Entitat singular 430056 00 03 8 00 Plana, la - 7 4 11
Nucli 430056 00 03 8 01 Plana, la - 7 4 11
Entitat singular 430056 00 06 9 00 Cabana, la - 51 39 90
Nucli 430056 00 06 9 01 Cabana, la - 48 35 83
Disseminat 430056 00 06 9 99 Disseminat de la Cabana - 3 4 7
Entitat singular 430056 00 07 5 00 Masies Catalanes - 78 83 161
Nucli 430056 00 07 5 01 Masies Catalanes - 78 83 161
Entitat singular 430056 00 08 1 00 Residencial Remei - 98 94 192
Nucli 430056 00 08 1 01 Residencial Remei - 98 94 192
Entitat singular 430056 00 09 4 00 Serradalt - 154 143 297
Nucli 430056 00 09 4 01 Serradalt - 154 143 297
Entitat singular 430056 00 10 8 00 Burquera, la - 2 0 2
Nucli 430056 00 10 8 01 Burquera, la - 2 0 2
Entitat singular 430056 00 11 5 00 Camí dels Muntanyants - 21 17 38
Nucli 430056 00 11 5 01 Camí dels Muntanyants - 21 17 38
Entitat singular 430056 00 12 0 00 Mas de Gassol - 29 33 62
Nucli 430056 00 12 0 01 Mas de Gassol - 29 33 62
Entitat singular 430056 00 13 6 00 Mas de Llorenç - 17 14 31
Nucli 430056 00 13 6 01 Mas de Llorenç - 17 14 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430056 01 Alcover Vila
Unitat població 430056 02 Bomburguet Masos
Unitat població 430056 03 Borquera, la Urbanització
Unitat població 430056 04 Cabana, la Urbanització
Unitat població 430056 05 Masies Catalanes, les Urbanització
Unitat població 430056 06 Muntanyans, els Urbanització
Unitat població 430056 07 Plana, la Caseria
Unitat població 430056 08 Remei, el Caseria
Unitat població 430056 09 Residencial del Remei Urbanització
Unitat població 430056 10 Samuntà, el Masos
Unitat població 430056 11 Serradalt Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,30 Km2 243 m
  • Després: 46,00 Km2 243 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà