Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 138,30 Km2
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2019) 20738 h
Litoral
Capital Amposta
Distància -
Codi ajuntament 4301410007

Divisió territorial postal

 • 43549
 • 43870
 • 43879

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430141 00 00 0 00 Amposta
Entitat singular 430141 00 01 7 00 Amposta - 10181 10059 20240
Nucli 430141 00 01 7 01 Amposta - 9726 9675 19401
Disseminat 430141 00 01 7 99 Disseminat d'Amposta - 455 384 839
Entitat singular 430141 00 02 2 00 Balada - 1 2 3
Nucli 430141 00 02 2 01 Balada - 1 2 3
Entitat singular 430141 00 03 8 00 Favaret - 104 105 209
Nucli 430141 00 03 8 01 Favaret - 104 105 209
Entitat singular 430141 00 11 5 00 Poblenou del Delta, el - 104 78 182
Nucli 430141 00 11 5 01 Poblenou del Delta, el - 104 78 182
Entitat singular 430141 00 12 0 00 Eucaliptus, l' - 59 45 104
Nucli 430141 00 12 0 01 Eucaliptus, l' - 59 45 104
Disseminat 430141 00 12 0 99 Disseminat de l'Eucaliptus - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430141 01 Amposta Ciutat
Unitat població 430141 02 Balada Barri
Unitat població 430141 03 Carlet Veïnat
Unitat població 430141 04 Carrova, la Veïnat
Unitat població 430141 05 Comes, les Veïnat
Unitat població 430141 06 Encanyissada, l' Veïnat
Unitat població 430141 07 Enclusa, l' Veïnat
Unitat població 430141 08 Esquerra, l' Veïnat
Unitat població 430141 09 Eucaliptus, l' Urbanització
Unitat població 430141 10 Mas d'en Carrasca, el Veïnat
Unitat població 430141 11 Montsianell Veïnat
Unitat població 430141 12 Oriola, l' Veïnat
Unitat població 430141 13 Panissos, els Veïnat
Unitat població 430141 14 Poblenou del Delta, el Població
Unitat població 430141 15 Taulada, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 136,20 Km2 8 m
 • Després: 138,30 Km2 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP27 Montsià