Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 173 m
Població (a 01-01-2019) 3170 h
Litoral No
Capital Banyeres del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 4302060009

Divisió territorial postal

 • 43711

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430206 00 00 0 00 Banyeres del Penedès
Entitat singular 430206 00 01 7 00 Banyeres del Penedès - 945 867 1812
Nucli 430206 00 01 7 01 Banyeres del Penedès - 936 862 1798
Disseminat 430206 00 01 7 99 Disseminat de Banyeres del Penedès - 9 5 14
Entitat singular 430206 00 02 2 00 Saifores - 39 34 73
Nucli 430206 00 02 2 01 Saifores - 36 32 68
Disseminat 430206 00 02 2 99 Disseminat de Saifores - 3 2 5
Entitat singular 430206 00 03 8 00 Masies de Sant Miquel, les - 113 108 221
Nucli 430206 00 03 8 01 Masies de Sant Miquel, les - 97 100 197
Disseminat 430206 00 03 8 99 Disseminat de les Masies de Sant Miquel - 16 8 24
Entitat singular 430206 00 04 3 00 Boscos, els - 48 70 118
Nucli 430206 00 04 3 01 Boscos, els - 48 70 118
Entitat singular 430206 00 05 6 00 Casa Roja - 104 96 200
Nucli 430206 00 05 6 01 Casa Roja - 101 95 196
Disseminat 430206 00 05 6 99 Disseminat de Casa Roja - 3 1 4
Entitat singular 430206 00 06 9 00 Priorat de Banyeres, el - 363 383 746
Nucli 430206 00 06 9 01 Priorat de Banyeres, el - 359 380 739
Disseminat 430206 00 06 9 99 Disseminat del Priorat de Banyeres - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430206 01 Banyeres del Penedès Població
Unitat població 430206 02 Boscos, els Urbanització
Unitat població 430206 03 Casa-roja Urbanització
Unitat població 430206 04 Priorat de Banyeres, el Urbanització
Unitat població 430206 05 Saifores Caseria
Unitat població 430206 06 Sant Miquel Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
 • Abans: 430206 Bañeras
 • Després: 430206 Banyeres del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,10 Km2 172 m
 • Després: 12,21 Km2 173 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès
2017-03-16 Alteració límits municipals
 • Abans: 12,21 Km2
 • Després: - Km2