Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 26,60 Km2
Altitud 475 m
Població (a 01-01-2019) 473 h
Litoral No
Capital Barberà de la Conca
Distància -
Codi ajuntament 4302130008

Divisió territorial postal

  • 43422

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430213 00 00 0 00 Barberà de la Conca
Entitat singular 430213 00 01 7 00 Barberà de la Conca - 253 214 467
Nucli 430213 00 01 7 01 Barberà de la Conca - 239 199 438
Disseminat 430213 00 01 7 99 Disseminat de Barberà de la Conca - 14 15 29
Entitat singular 430213 00 02 2 00 Ollers - 4 2 6
Nucli 430213 00 02 2 01 Ollers - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430213 01 Barberà de la Conca Població
Unitat població 430213 02 Ollers Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-05 Canvi de nom
  • Abans: 430213 Barbará
  • Després: 430213 Barberà de la Conca
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,40 Km2 475 m
  • Després: 26,60 Km2 475 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà