Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,27 Km2
Altitud 108 m
Població (a 01-01-2019) 2203 h
Litoral No
Capital Bellvei
Distància -
Codi ajuntament 4302490004

Divisió territorial postal

  • 43719

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430249 00 00 0 00 Bellvei
Entitat singular 430249 00 02 2 00 Bellvei - 1132 1071 2203
Nucli 430249 00 02 2 01 Bellvei - 724 728 1452
Nucli 430249 00 02 2 02 Baronia del Mar - 394 333 727
Disseminat 430249 00 02 2 99 Disseminat de Bellvei - 14 10 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430249 01 Bellvei Població
Unitat població 430249 02 Mas Canyís, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430249 Bellvey
  • Després: 430249 Bellvei
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 Km2 108 m
  • Després: 8,27 Km2 108 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès