Saltar al contingut principal

430287 Bisbal del Penedès, la

Característiques generals
Valor
Superfície 32,54 Km2
Altitud 189 m
Població (a 01-01-2019) 3528 h
Litoral No
Capital Bisbal del Penedès, la
Distància -
Codi ajuntament 4302870005

Divisió territorial postal

  • 43717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430287 00 00 0 00 Bisbal del Penedès, la
Entitat singular 430287 00 01 7 00 Bisbal del Penedès, la - 646 624 1270
Nucli 430287 00 01 7 01 Bisbal del Penedès, la - 617 587 1204
Disseminat 430287 00 01 7 99 Disseminat de la Bisbal del Penedès - 29 37 66
Entitat singular 430287 00 02 2 00 Can Gordei - 326 289 615
Nucli 430287 00 02 2 01 Can Gordei - 326 289 615
Entitat singular 430287 00 03 8 00 Esplai del Penedès, l' - 177 148 325
Nucli 430287 00 03 8 01 Esplai del Penedès, l' - 177 148 325
Entitat singular 430287 00 04 3 00 Miralba, la - 96 88 184
Nucli 430287 00 04 3 01 Miralba, la - 95 88 183
Disseminat 430287 00 04 3 99 Disseminat de la Miralba - 1 0 1
Entitat singular 430287 00 05 6 00 Ortigós, l' - 10 6 16
Nucli 430287 00 05 6 01 Ortigós, l' - 10 6 16
Disseminat 430287 00 05 6 99 Disseminat de l'Ortigós - 0 0 0
Entitat singular 430287 00 06 9 00 Papagai, el - 110 95 205
Nucli 430287 00 06 9 01 Papagai, el - 110 95 205
Entitat singular 430287 00 07 5 00 Pineda de Santa Cristina, la - 58 44 102
Nucli 430287 00 07 5 01 Pineda de Santa Cristina, la - 58 44 102
Entitat singular 430287 00 08 1 00 Priorat de la Bisbal, el - 394 333 727
Nucli 430287 00 08 1 01 Priorat de la Bisbal, el - 394 333 727
Entitat singular 430287 00 09 4 00 Masieta, la - 45 39 84
Nucli 430287 00 09 4 01 Masieta, la - 45 39 84
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430287 01 Bisbal del Penedès, la Vila
Unitat població 430287 02 Can Gordei Urbanització
Unitat població 430287 03 Esplai del Penedès, l' Urbanització
Unitat població 430287 04 Masieta, la Urbanització
Unitat població 430287 05 Miralba, la Urbanització
Unitat població 430287 06 Ortigós Població
Unitat població 430287 07 Papagai, el Urbanització
Unitat població 430287 08 Pinars del Rei, els Urbanització
Unitat població 430287 09 Pineda de Santa Cristina, la Urbanització
Unitat població 430287 10 Priorat de la Bisbal, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-12-18 Canvi de nom
  • Abans: 430287 Bisbal del Panadés
  • Després: 430287 Bisbal del Penedès, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,60 Km2 189 m
  • Després: 32,54 Km2 189 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès