Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,95 Km2
Altitud 493 m
Població (a 01-01-2019) 1163 h
Litoral No
Capital Cabra del Camp
Distància -
Codi ajuntament 4303630008

Divisió territorial postal

  • 43811

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430363 00 00 0 00 Cabra del Camp
Entitat singular 430363 00 01 7 00 Cabra del Camp - 222 201 423
Nucli 430363 00 01 7 01 Cabra del Camp - 222 201 423
Disseminat 430363 00 01 7 99 Disseminat de Cabra del Camp - 0 0 0
Entitat singular 430363 00 02 2 00 Mas del Plata - 363 339 702
Nucli 430363 00 02 2 01 Mas del Plata - 363 339 702
Entitat singular 430363 00 03 8 00 Miralcamp - 16 12 28
Disseminat 430363 00 03 8 99 Miralcamp -Disseminat- - 16 12 28
Entitat singular 430363 00 04 3 00 Can Rui - 7 3 10
Disseminat 430363 00 04 3 99 Can Rui -Disseminat- - 7 3 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430363 01 Cabra del Camp Vila
Unitat població 430363 02 Can Rui Urbanització
Unitat població 430363 03 Mas del Plata, el Urbanització
Unitat població 430363 04 Miralcamp Residencial Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430363 Cabra del Campo
  • Després: 430363 Cabra del Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,00 Km2 493 m
  • Després: 26,95 Km2 493 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà