Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,38 Km2
Altitud 67 m
Població (a 01-01-2018) 25444 h
Litoral
Capital Calafell
Distància -
Codi ajuntament 4303790004

Divisió territorial postal

 • 43820
 • 43882

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430379 00 00 0 00 Calafell
Entitat singular 430379 00 01 7 00 Bellamar - 200 210 410
Nucli 430379 00 01 7 01 Bellamar - 200 210 410
Entitat singular 430379 00 02 2 00 Calafell - 4464 4445 8909
Nucli 430379 00 02 2 01 Calafell - 2152 2185 4337
Nucli 430379 00 02 2 02 Calafell Parc - 243 207 450
Nucli 430379 00 02 2 03 Mas Mel - 875 845 1720
Nucli 430379 00 02 2 04 Mas Romeu - 353 354 707
Nucli 430379 00 02 2 05 Prat de Calafell, el - 81 79 160
Nucli 430379 00 02 2 06 Calafell Residencial - 644 644 1288
Nucli 430379 00 02 2 07 Vilarenc, el - 112 127 239
Disseminat 430379 00 02 2 99 Disseminat de Calafell - 4 4 8
Entitat singular 430379 00 03 8 00 Platja de Calafell, la - 1777 1814 3591
Nucli 430379 00 03 8 01 Alorda Parc - 36 44 80
Nucli 430379 00 03 8 02 Platja de Calafell, la - 1741 1770 3511
Entitat singular 430379 00 04 3 00 Segur de Calafell - 6154 6057 12211
Nucli 430379 00 04 3 01 Segur de Calafell - 6154 6057 12211
Entitat singular 430379 00 05 6 00 Bonanova - 172 151 323
Nucli 430379 00 05 6 01 Bonanova - 172 151 323
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430379 01 Alorda Parc Urbanització
Unitat població 430379 02 Baronia del Mar, la Urbanització
Unitat població 430379 03 Bellamar Urbanització
Unitat població 430379 04 Brises, les Urbanització
Unitat població 430379 05 Calafell Població
Unitat població 430379 06 Calafell Parc Urbanització
Unitat població 430379 07 Calafell Residencial Urbanització
Unitat població 430379 08 Estany, l' Urbanització
Unitat població 430379 09 Masia de la Font, la Barri
Unitat població 430379 10 Mas Mel, el Urbanització
Unitat població 430379 11 Mas Romeu, el Urbanització
Unitat població 430379 12 Miramar Residencial Urbanització
Unitat població 430379 13 Platja de Calafell, la Barri
Unitat població 430379 14 Prat de Calafell, el Urbanització
Unitat població 430379 15 Romaní, el Urbanització
Unitat població 430379 16 Segur de Calafell Barri
Unitat població 430379 17 Segur de Dalt Urbanització
Unitat població 430379 18 Valldemar Urbanització
Unitat població 430379 19 Vil.les, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 19,80 Km2 67 m
 • Després: 20,38 Km2 67 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès