Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,43 Km2
Altitud 59 m
Població (a 01-01-2019) 4451 h
Litoral No
Capital Catllar, el
Distància -
Codi ajuntament 4304300000

Divisió territorial postal

  • 43150
  • 43764

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430430 00 00 0 00 Catllar, el
Entitat singular 430430 00 01 7 00 Catllar, el - 561 532 1093
Nucli 430430 00 01 7 01 Catllar, el - 516 490 1006
Nucli 430430 00 01 7 02 Masia de Boronat - 0 0 0
Disseminat 430430 00 01 7 99 Disseminat del Catllar - 45 42 87
Entitat singular 430430 00 02 2 00 Bonaigua - 45 36 81
Nucli 430430 00 02 2 01 Bonaigua - 45 36 81
Entitat singular 430430 00 03 8 00 Bonaire - 31 28 59
Nucli 430430 00 03 8 01 Bonaire - 31 28 59
Entitat singular 430430 00 04 3 00 Coll de Tapioles - 69 61 130
Nucli 430430 00 04 3 01 Coll de Tapioles - 69 61 130
Entitat singular 430430 00 05 6 00 Cativera, la - 114 119 233
Nucli 430430 00 05 6 01 Cativera, la - 114 119 233
Entitat singular 430430 00 06 9 00 Cocons, els - 120 113 233
Nucli 430430 00 06 9 01 Cocons, els - 120 113 233
Entitat singular 430430 00 07 5 00 Esplai Tarragoní, l' - 191 164 355
Nucli 430430 00 07 5 01 Esplai Tarragoní, l' - 191 164 355
Entitat singular 430430 00 08 1 00 Mas de Blanc, el - 147 128 275
Nucli 430430 00 08 1 01 Mas de Blanc, el - 147 128 275
Entitat singular 430430 00 09 4 00 Mas de Cargol, el - 47 42 89
Nucli 430430 00 09 4 01 Mas de Cargol, el - 47 42 89
Entitat singular 430430 00 10 8 00 Mas Vilet dels Pins - 77 76 153
Nucli 430430 00 10 8 01 Mas Vilet dels Pins - 77 76 153
Entitat singular 430430 00 11 5 00 Mèdol, el - 48 44 92
Nucli 430430 00 11 5 01 Mèdol, el - 48 44 92
Entitat singular 430430 00 12 0 00 Pinalbert - 34 25 59
Nucli 430430 00 12 0 01 Pinalbert - 34 25 59
Entitat singular 430430 00 13 6 00 Manous, els - 323 301 624
Nucli 430430 00 13 6 01 Manous 1, els - 90 83 173
Nucli 430430 00 13 6 02 Manous 2, els - 49 42 91
Nucli 430430 00 13 6 03 Manous 3, els - 149 148 297
Nucli 430430 00 13 6 04 Mas d'Enric - 35 28 63
Entitat singular 430430 00 14 1 00 Sant Roc - 11 22 33
Nucli 430430 00 14 1 01 Sant Roc - 11 22 33
Entitat singular 430430 00 15 4 00 Mas de Cosme, el - 8 7 15
Nucli 430430 00 15 4 01 Mas de Cosme, el - 8 7 15
Entitat singular 430430 00 16 7 00 Mas de Gerembí, el - 52 37 89
Nucli 430430 00 16 7 01 Mas de Gerembí, el - 52 37 89
Entitat singular 430430 00 17 3 00 Mas de Panxer, el - 33 31 64
Nucli 430430 00 17 3 01 Mas de Panxer, el - 33 31 64
Entitat singular 430430 00 18 9 00 Cinc Estrelles - 250 224 474
Nucli 430430 00 18 9 01 Cinc Estrelles - 250 224 474
Entitat singular 430430 00 19 2 00 Santa Tecla - 2 2 4
Nucli 430430 00 19 2 01 Santa Tecla - 2 2 4
Entitat singular 430430 00 20 6 00 Masieta de Salort - 3 1 4
Nucli 430430 00 20 6 01 Masieta de Salort - 3 1 4
Entitat singular 430430 00 21 3 00 Parc de Llevant - 115 124 239
Nucli 430430 00 21 3 01 Parc de Llevant - 115 124 239
Entitat singular 430430 00 22 8 00 Mas de Moragons, el - 26 22 48
Nucli 430430 00 22 8 01 Mas de Moragons, el - 26 22 48
Entitat singular 430430 00 23 4 00 Quadra, la - 2 3 5
Nucli 430430 00 23 4 01 Quadra, la - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430430 01 Bonaigua Urbanització
Unitat població 430430 02 Bonaire Urbanització
Unitat població 430430 03 Cativera, la Urbanització
Unitat població 430430 04 Catllar, el Vila
Unitat població 430430 05 Cocons, els Urbanització
Unitat població 430430 06 Coll Canut, el Urbanització
Unitat població 430430 07 Esplai Tarragoní, l' Urbanització
Unitat població 430430 08 Manous, els Urbanització
Unitat població 430430 09 Mas de Blanc, el Urbanització
Unitat població 430430 10 Mas de Cargol, el Urbanització
Unitat població 430430 11 Mas de Cosme, el Urbanització
Unitat població 430430 12 Mas de Gerembí, el Urbanització
Unitat població 430430 13 Mas de Panxer, el Urbanització
Unitat població 430430 14 Mas Vilet dels Pins, el -
Unitat població 430430 15 Mèdol, el Urbanització
Unitat població 430430 16 Pinalbert Urbanització
Unitat població 430430 17 Quadra, la Urbanització
Unitat població 430430 18 Santa Tecla Urbanització
Unitat població 430430 19 Sant Roc Urbanització
Unitat població 430430 20 Tapioles -
Unitat població 430430 21 Vinyets, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430430 Catllar
  • Després: 430430 Catllar, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,40 Km2 59 m
  • Després: 26,43 Km2 59 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès