Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 108,41 Km2
Altitud 369 m
Població (a 01-01-2019) 5681 h
Litoral No
Capital Sénia, la
Distància -
Codi ajuntament 4304450006

Divisió territorial postal

  • 43560

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430445 00 00 0 00 Sénia, la
Entitat singular 430445 00 01 7 00 Sénia, la - 2825 2822 5647
Nucli 430445 00 01 7 01 Sénia, la - 2803 2802 5605
Disseminat 430445 00 01 7 99 Disseminat de la Sénia - 22 20 42
Entitat singular 430445 00 02 2 00 Plans, els - 19 15 34
Disseminat 430445 00 02 2 99 Plans, els -Disseminat- - 19 15 34
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430445 01 Plans, els Caseria
Unitat població 430445 02 Sénia, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 108,10 Km2 369 m
  • Després: 108,41 Km2 369 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià