Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 56,52 Km2
Altitud 487 m
Població (a 01-01-2019) 941 h
Litoral No
Capital Fatarella, la
Distància -
Codi ajuntament 4305680001

Divisió territorial postal

  • 43781

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430568 00 00 0 00 Fatarella, la
Entitat singular 430568 00 01 7 00 Camposines, les - 2 1 3
Disseminat 430568 00 01 7 99 Camposines, les -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 430568 00 02 2 00 Fatarella, la - 456 482 938
Nucli 430568 00 02 2 01 Fatarella, la - 456 482 938
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430568 01 Camposines, les Caseria
Unitat població 430568 02 Fatarella, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430568 Fatarella
  • Després: 430568 Fatarella, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 56,20 Km2 487 m
  • Després: 56,52 Km2 487 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre