Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 71,15 km²
Altitud 363 m
Població (a 01-01-2020) 3096 h
Litoral No
Capital Gandesa
Distància -
Codi ajuntament 4306400000

Divisió territorial postal

  • 43780

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430640 00 00 0 00 Gandesa
Entitat singular 430640 00 01 7 00 Gandesa - 1589 1507 3096
Nucli 430640 00 01 7 01 Gandesa - 1568 1489 3057
Disseminat 430640 00 01 7 99 Disseminat de Gandesa - 21 18 39
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430640 01 Gandesa Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 70,80 km² 363 m
  • Després: 71,15 km² 363 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre