Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 3,07 Km2
Altitud 132 m
Població (a 01-01-2018) 201 h
Litoral No
Capital Garidells, els
Distància -
Codi ajuntament 4306660009

Divisió territorial postal

  • 43153

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430666 00 00 0 00 Garidells, els
Entitat singular 430666 00 01 7 00 Garidells, els - 97 104 201
Nucli 430666 00 01 7 01 Garidells, els - 69 77 146
Nucli 430666 00 01 7 02 Malacuca - 20 21 41
Disseminat 430666 00 01 7 99 Disseminat dels Garidells - 8 6 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430666 01 Garidells, els Població
Unitat població 430666 02 Malacuca Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430666 Garidells
  • Després: 430666 Garidells, els
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 36 Tarragonès
  • Després: 01 Alt Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,00 Km2 132 m
  • Després: 3,07 Km2 132 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà