Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,52 km²
Altitud 321 m
Població (a 01-01-2020) 237 h
Litoral No
Capital Gratallops
Distància -
Codi ajuntament 4306910007

Divisió territorial postal

  • 43737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430691 00 00 0 00 Gratallops
Entitat singular 430691 00 01 7 00 Gratallops - 128 109 237
Nucli 430691 00 01 7 01 Gratallops - 120 104 224
Disseminat 430691 00 01 7 99 Disseminat de Gratallops - 8 5 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430691 01 Gratallops Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,30 km² 321 m
  • Després: 13,52 km² 321 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat