Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 6,55 Km2
Altitud 304 m
Població (a 01-01-2019) 504 h
Litoral No
Capital Masllorenç
Distància -
Codi ajuntament 4307990004

Divisió territorial postal

 • 43718

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430799 00 00 0 00 Masllorenç
Entitat singular 430799 00 01 7 00 Masarbonès - 10 11 21
Nucli 430799 00 01 7 01 Masarbonès - 10 11 21
Disseminat 430799 00 01 7 99 Disseminat de Masarbonès - 0 0 0
Entitat singular 430799 00 02 2 00 Masllorenç - 228 179 407
Nucli 430799 00 02 2 01 Masllorenç - 225 177 402
Disseminat 430799 00 02 2 99 Disseminat de Masllorenç - 3 2 5
Entitat singular 430799 00 03 8 00 Font d'en Talló, la - 45 31 76
Disseminat 430799 00 03 8 99 Font d'en Talló, la -Disseminat- - 45 31 76
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430799 01 Font d'en Talló, la Urbanització
Unitat població 430799 02 Masarbonès Població
Unitat població 430799 03 Masllorenç Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 430799 Masllorens
 • Després: 430799 Masllorenç
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 01 Alt Camp
 • Després: 12 Baix Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,60 Km2 304 m
 • Després: 6,55 Km2 304 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès