Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 3,56 km²
Altitud 115 m
Població (a 01-01-2020) 280 h
Litoral No
Capital Masó, la
Distància -
Codi ajuntament 4308030008

Divisió territorial postal

  • 43143

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430803 00 00 0 00 Masó, la
Entitat singular 430803 00 01 7 00 Masó, la - 148 132 280
Nucli 430803 00 01 7 01 Masó, la - 125 118 243
Disseminat 430803 00 01 7 99 Disseminat de la Masó - 23 14 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430803 01 Masó, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430803 Masó
  • Després: 430803 Masó, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,60 km² 115 m
  • Després: 3,56 km² 115 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà