Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 15,93 Km2
Altitud 31 m
Població (a 01-01-2019) 3087 h
Litoral No
Capital Móra la Nova
Distància -
Codi ajuntament 4309440003

Divisió territorial postal

  • 43770

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430944 00 00 0 00 Móra la Nova
Entitat singular 430944 00 01 7 00 Móra la Nova - 1541 1546 3087
Nucli 430944 00 01 7 01 Móra la Nova - 1475 1480 2955
Disseminat 430944 00 01 7 99 Disseminat de Móra la Nova - 66 66 132
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430944 01 Móra la Nova Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-06-25 Canvi de nom
  • Abans: 430944 Mora la Nueva
  • Després: 430944 Móra la Nova
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,90 Km2 31 m
  • Després: 15,93 Km2 31 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre