Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,32 km²
Altitud 93 m
Població (a 01-01-2020) 600 h
Litoral No
Capital Nou de Gaià, la
Distància -
Codi ajuntament 4309760009

Divisió territorial postal

  • 43763

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430976 00 00 0 00 Nou de Gaià, la
Entitat singular 430976 00 01 7 00 Nou de Gaià, la - 294 306 600
Nucli 430976 00 01 7 01 Nou de Gaià, la - 294 304 598
Disseminat 430976 00 01 7 99 Disseminat de la Nou de Gaià - 0 2 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430976 01 Nou de Gaià, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430976 Nou de Gayá, la
  • Després: 430976 Nou de Gaià, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,30 km² 93 m
  • Després: 4,32 km² 93 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès