Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,33 km²
Altitud 714 m
Població (a 01-01-2020) 155 h
Litoral No
Capital Passanant
Distància -
Codi ajuntament 4310160009

Divisió territorial postal

  • 43413
  • 43425

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431016 00 00 0 00 Passanant i Belltall
Entitat singular 431016 00 01 7 00 Belltall - 34 24 58
Nucli 431016 00 01 7 01 Belltall - 34 24 58
Entitat singular 431016 00 02 2 00 Fonoll, el - 10 4 14
Disseminat 431016 00 02 2 99 Fonoll, el -Disseminat- - 10 4 14
Entitat singular 431016 00 03 8 00 Glorieta - 2 2 4
Nucli 431016 00 03 8 01 Glorieta - 2 2 4
Entitat singular 431016 00 04 3 00 Passanant - 43 30 73
Nucli 431016 00 04 3 01 Passanant - 43 30 73
Entitat singular 431016 00 05 6 00 Pobla de Ferran, la - 2 0 2
Disseminat 431016 00 05 6 99 Pobla de Ferran, la -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 431016 00 06 9 00 Sala de Comalats, la - 3 1 4
Disseminat 431016 00 06 9 99 Sala de Comalats, la -Disseminat- - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431016 01 Belltall Població
Unitat població 431016 02 Fonoll Caseria
Unitat població 431016 03 Glorieta Llogarret
Unitat població 431016 04 Passanant Població
Unitat població 431016 05 Pobla de Ferran, la Llogarret
Unitat població 431016 06 Sala de Comalats, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431016 Pasanant
  • Després: 431016 Passanant
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,50 km² 714 m
  • Després: 27,33 km² 714 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
2005-09-09 Canvi de nom
  • Abans: 431016 Passanant
  • Després: 431016 Passanant i Belltall