Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 100,67 km²
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2020) 2826 h
Litoral
Capital Perelló, el
Distància -
Codi ajuntament 4310420002

Divisió territorial postal

 • 43519

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431042 00 00 0 00 Perelló, el
Entitat singular 431042 00 02 2 00 Perelló, el - 1442 1384 2826
Nucli 431042 00 02 2 02 Perelló, el - 1226 1184 2410
Nucli 431042 00 02 2 03 Perellomar - 3 6 9
Disseminat 431042 00 02 2 99 Disseminat del Perelló - 213 194 407
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431042 01 Ampolla, l' Població
Unitat població 431042 02 Ampollamar Urbanització
Unitat població 431042 03 Baconer Urbanització
Unitat població 431042 04 Cap-roig Urbanització
Unitat població 431042 05 Perelló, el Població
Unitat població 431042 06 Perellomar Urbanització
Unitat població 431042 07 Roquer, el Caseria
Unitat població 431042 08 Sant Pere Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 431042 Perelló
 • Després: 431042 Perelló, el
1990-04-09 Desagregació de municipis Abans:
 • 431042 Perelló, el
Després:
 • 439060 Ampolla, l'
 • 431042 Perelló, el
1991-12-27 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 102,30 km² 142 m
 • Després: 106,00 km² 142 m
1991-12-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 102,30 km²
 • Després: 106,00 km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 106,00 km² 142 m
 • Després: 100,67 km² 142 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP26 Baix Ebre