Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 56,99 Km2
Altitud 189 m
Població (a 01-01-2018) 998 h
Litoral No
Capital Pinell de Brai, el
Distància -
Codi ajuntament 4310680001

Divisió territorial postal

  • 43594

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431068 00 00 0 00 Pinell de Brai, el
Entitat singular 431068 00 01 7 00 Pinell de Brai, el - 501 497 998
Nucli 431068 00 01 7 01 Pinell de Brai, el - 493 490 983
Disseminat 431068 00 01 7 99 Disseminat del Pinell de Brai - 8 7 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431068 01 Pinell de Brai, el Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431068 Pinell de Bray
  • Després: 431068 Pinell de Brai, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 56,90 Km2 189 m
  • Després: 56,99 Km2 189 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre