Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,40 Km2
Altitud 357 m
Població (a 01-01-2019) 318 h
Litoral No
Capital Pobla de Massaluca, la
Distància -
Codi ajuntament 4311070005

Divisió territorial postal

  • 43783

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431107 00 00 0 00 Pobla de Massaluca, la
Entitat singular 431107 00 01 7 00 Pobla de Massaluca, la - 181 137 318
Nucli 431107 00 01 7 01 Pobla de Massaluca, la - 174 135 309
Disseminat 431107 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Massaluca - 7 2 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431107 01 Pobla de Massaluca, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431107 Pobla de Masaluca
  • Després: 431107 Pobla de Massaluca, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,20 Km2 361 m
  • Després: 43,40 Km2 357 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre