Saltar al contingut principal

431114 Pobla de Montornès, la

Característiques generals
Valor
Superfície 12,29 Km2
Altitud 56 m
Població (a 01-01-2019) 2839 h
Litoral No
Capital Pobla de Montornès, la
Distància -
Codi ajuntament 4311140003

Divisió territorial postal

  • 43761

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431114 00 00 0 00 Pobla de Montornès, la
Entitat singular 431114 00 01 7 00 Pobla de Montornès, la - 365 375 740
Nucli 431114 00 01 7 01 Pobla de Montornès, la - 357 370 727
Disseminat 431114 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Montornès - 8 5 13
Entitat singular 431114 00 02 2 00 Castell de Montornès, el - 732 651 1383
Nucli 431114 00 02 2 01 Castell de Montornès, el - 732 651 1383
Entitat singular 431114 00 03 8 00 Poblamar - 131 105 236
Nucli 431114 00 03 8 01 Poblamar - 131 105 236
Entitat singular 431114 00 04 3 00 Flor d'Ametller - 220 184 404
Nucli 431114 00 04 3 01 Flor d'Ametller - 220 184 404
Entitat singular 431114 00 05 6 00 Eixample de Llevant - 38 38 76
Nucli 431114 00 05 6 01 Eixample de Llevant - 38 38 76
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431114 01 Castell de Montornès, el Urbanització
Unitat població 431114 02 Pobla de Montornès, la Població
Unitat població 431114 03 Poblamar Urbanització
Unitat població 431114 04 Trunyella, la Masos

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 431114 Pobla de Montornés
  • Després: 431114 Pobla de Montornès, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,30 Km2 56 m
  • Després: 12,29 Km2 56 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès