Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 26,43 Km2
Altitud 363 m
Població (a 01-01-2019) 183 h
Litoral No
Capital Prat de Comte
Distància -
Codi ajuntament 4311720002

Divisió territorial postal

  • 43595

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431172 00 00 0 00 Prat de Comte
Entitat singular 431172 00 01 7 00 Prat de Comte - 98 85 183
Nucli 431172 00 01 7 01 Prat de Comte - 98 85 183
Disseminat 431172 00 01 7 99 Disseminat de Prat de Comte - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431172 01 Prat de Comte Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 5 Zona de Muntanya Ports de Beseit
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431172 Prat de Compte
  • Després: 431172 Prat de Comte
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,40 Km2 363 m
  • Després: 26,43 Km2 363 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre