Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 36,27 Km2
Altitud 245 m
Població (a 01-01-2018) 709 h
Litoral No
Capital Pratdip
Distància -
Codi ajuntament 4311880001

Divisió territorial postal

  • 43320
  • 43891

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431188 00 00 0 00 Pratdip
Entitat singular 431188 00 01 7 00 Planes del Rei, les - 120 97 217
Nucli 431188 00 01 7 01 Planes del Rei, les - 120 97 217
Entitat singular 431188 00 02 2 00 Pratdip - 240 223 463
Nucli 431188 00 02 2 01 Pratdip - 194 190 384
Disseminat 431188 00 02 2 99 Disseminat de Pratdip - 46 33 79
Entitat singular 431188 00 03 8 00 Santa Marina - 14 15 29
Nucli 431188 00 03 8 01 Santa Marina - 11 11 22
Disseminat 431188 00 03 8 99 Disseminat de Santa Marina - 3 4 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431188 01 Planes del Rei, les Urbanització
Unitat població 431188 02 Pratdip Població
Unitat població 431188 03 Santa Marina Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,10 Km2 245 m
  • Després: 36,27 Km2 245 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat