Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 99,14 Km2
Altitud 76 m
Població (a 01-01-2019) 1126 h
Litoral No
Capital Riba-roja d'Ebre
Distància -
Codi ajuntament 4312510007

Divisió territorial postal

  • 43790

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431251 00 00 0 00 Riba-roja d'Ebre
Entitat singular 431251 00 01 7 00 Riba-roja d'Ebre - 593 533 1126
Nucli 431251 00 01 7 01 Riba-roja d'Ebre - 561 515 1076
Disseminat 431251 00 01 7 99 Disseminat de Riba-roja d'Ebre - 32 18 50
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431251 01 Riba-roja d'Ebre Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-02-29 Canvi de nom
  • Abans: 431251 Ribarroja de Ebre
  • Després: 431251 Riba-roja d'Ebre
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 100,00 Km2 76 m
  • Després: 99,14 Km2 76 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre