Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,49 Km2
Altitud 57 m
Població (a 01-01-2019) 6567 h
Litoral
Capital Roda de Berà
Distància -
Codi ajuntament 4313100000

Divisió territorial postal

 • 43883

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431310 00 00 0 00 Roda de Berà
Entitat singular 431310 00 01 7 00 Roda de Berà - 1577 1575 3152
Nucli 431310 00 01 7 01 Merymar - 6 7 13
Nucli 431310 00 01 7 02 Roda de Berà - 1508 1504 3012
Nucli 431310 00 01 7 03 Torres, les - 26 35 61
Nucli 431310 00 01 7 04 Polígon industrial l'Avenar - 0 0 0
Disseminat 431310 00 01 7 99 Disseminat de Roda de Berà - 37 29 66
Entitat singular 431310 00 02 2 00 Zona Costera - 756 669 1425
Nucli 431310 00 02 2 02 Barquera, la - 96 104 200
Nucli 431310 00 02 2 05 Mas Roig, el - 59 65 124
Nucli 431310 00 02 2 06 Roc de Sant Gaietà, el - 15 12 27
Nucli 431310 00 02 2 09 Zona Costera - 580 479 1059
Disseminat 431310 00 02 2 99 Disseminat de la Zona Costera - 6 9 15
Entitat singular 431310 00 03 8 00 Baramar - 234 213 447
Nucli 431310 00 03 8 01 Baramar - 234 213 447
Entitat singular 431310 00 04 3 00 Eixample Residencial, l' - 538 536 1074
Nucli 431310 00 04 3 01 Eixample Residencial, l' - 538 536 1074
Entitat singular 431310 00 05 6 00 Martorella, la - 55 46 101
Nucli 431310 00 05 6 01 Martorella, la - 55 46 101
Entitat singular 431310 00 06 9 00 Francaset, el - 181 187 368
Nucli 431310 00 06 9 01 Francaset, el - 181 187 368
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431310 01 Barquera, la Urbanització
Unitat població 431310 02 Berà Urbanització
Unitat població 431310 03 Berà-mar Urbanització
Unitat població 431310 04 Costa Daurada Urbanització
Unitat població 431310 05 Mar-i-sol Urbanització
Unitat població 431310 06 Mas Roig, el Urbanització
Unitat població 431310 07 Merimar Urbanització
Unitat població 431310 08 Roc de Sant Gaietà, el Urbanització
Unitat població 431310 09 Roda de Barà Població
Unitat població 431310 10 Torres, les Urbanització
Unitat població 431310 11 Vidal Mercader Urbanització
Unitat població 431310 12 Vives Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 431310 Roda de Bará
 • Després: 431310 Roda de Barà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,20 Km2 57 m
 • Després: 16,49 Km2 57 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2013-01-07 Canvi de nom
 • Abans: 431310 Roda de Barà
 • Després: 431310 Roda de Berà