Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,49 km²
Altitud 312 m
Població (a 01-01-2020) 494 h
Litoral No
Capital Rodonyà
Distància -
Codi ajuntament 4313250006

Divisió territorial postal

  • 43812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431325 00 00 0 00 Rodonyà
Entitat singular 431325 00 01 7 00 Rodonyà - 265 229 494
Nucli 431325 00 01 7 01 Rodonyà - 198 173 371
Nucli 431325 00 01 7 02 Pineda de Santa Cristina - 28 23 51
Nucli 431325 00 01 7 03 Alzineta, l' - 4 3 7
Disseminat 431325 00 01 7 99 Disseminat de Rodonyà - 35 30 65
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431325 01 Pineda de Santa Cristina, la Urbanització
Unitat població 431325 02 Rodonyà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431325 Rodoñá
  • Després: 431325 Rodonyà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 km² 312 m
  • Després: 8,49 km² 312 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà