Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,65 Km2
Altitud 101 m
Població (a 01-01-2019) 3320 h
Litoral No
Capital Santa Oliva
Distància -
Codi ajuntament 4314010007

Divisió territorial postal

  • 43710

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431401 00 00 0 00 Santa Oliva
Entitat singular 431401 00 01 7 00 Camí dels Molins, el - 46 54 100
Nucli 431401 00 01 7 01 Camí dels Molins, el - 46 54 100
Entitat singular 431401 00 02 2 00 Sant Jordi - 161 136 297
Nucli 431401 00 02 2 01 Sant Jordi - 159 136 295
Disseminat 431401 00 02 2 99 Disseminat de Sant Jordi - 2 0 2
Entitat singular 431401 00 03 8 00 Santa Oliva - 555 547 1102
Nucli 431401 00 03 8 01 Santa Oliva - 380 394 774
Nucli 431401 00 03 8 02 Eixample - 113 115 228
Disseminat 431401 00 03 8 99 Disseminat de Santa Oliva - 62 38 100
Entitat singular 431401 00 05 6 00 Pedreres, les - 898 876 1774
Nucli 431401 00 05 6 01 Pedreres, les - 811 795 1606
Nucli 431401 00 05 6 02 Molí del Blanquillo, el - 87 81 168
Entitat singular 431401 00 06 9 00 Carretera del Vendrell, la - 22 20 42
Nucli 431401 00 06 9 01 Carretera del Vendrell, la - 22 20 42
Entitat singular 431401 00 08 1 00 Arbornar, l' - 0 0 0
Nucli 431401 00 08 1 01 Idiada - 0 0 0
Nucli 431401 00 08 1 02 Arbornar, l' - 0 0 0
Entitat singular 431401 00 09 4 00 Molí d'en Serra, el - 3 2 5
Nucli 431401 00 09 4 01 Molí d'en Serra, el - 0 0 0
Nucli 431401 00 09 4 02 Torrent del Lluc - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431401 01 Camí dels Molins -
Unitat població 431401 02 Canyelles Urbanització
Unitat població 431401 03 Carretera del Vendrell, la Raval
Unitat població 431401 04 Molí Blanquillo -
Unitat població 431401 05 Pedreres, les Urbanització
Unitat població 431401 06 Santa Oliva Població
Unitat població 431401 07 Sant Jordi Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,50 Km2 101 m
  • Després: 9,65 Km2 101 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès