Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 14,80 Km2
Altitud 825 m
Població (a 01-01-2019) 58 h
Litoral No
Capital Savallà del Comtat
Distància -
Codi ajuntament 4314390004

Divisió territorial postal

  • 43427

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431439 00 00 0 00 Savallà del Comtat
Entitat singular 431439 00 01 7 00 Segura - 17 14 31
Nucli 431439 00 01 7 01 Segura - 17 14 31
Disseminat 431439 00 01 7 99 Disseminat de Segura - 0 0 0
Entitat singular 431439 00 02 2 00 Savallà del Comtat - 14 13 27
Nucli 431439 00 02 2 01 Savallà del Comtat - 14 13 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431439 01 Savallà del Comtat Població
Unitat població 431439 02 Segura Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431439 Savallá del Condado
  • Després: 431439 Savallà del Comtat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,60 Km2 825 m
  • Després: 14,80 Km2 825 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà