Skip to main content

431628 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Característiques generals
Valor
Superfície 102,67 km²
Altitud 281 m
Població (a 01-01-2020) 6603 h
Litoral
Capital Vandellòs
Distància -
Codi ajuntament 4316280001

Divisió territorial postal

 • 43890
 • 43891

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431628 00 00 0 00 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Entitat singular 431628 00 01 7 00 Hospitalet de l'Infant, l' - 2797 2779 5576
Nucli 431628 00 01 7 01 Hospitalet de l'Infant, l' - 2788 2773 5561
Disseminat 431628 00 01 7 99 Disseminat de l'Hospitalet de l'Infant - 9 6 15
Entitat singular 431628 00 02 2 00 Masboquera - 44 37 81
Nucli 431628 00 02 2 01 Masboquera - 44 37 81
Entitat singular 431628 00 03 8 00 Masriudoms - 63 50 113
Nucli 431628 00 03 8 01 Masriudoms - 63 50 113
Entitat singular 431628 00 04 3 00 Vandellòs - 372 414 786
Nucli 431628 00 04 3 01 Vandellòs - 369 413 782
Disseminat 431628 00 04 3 99 Disseminat de Vandellòs - 3 1 4
Entitat singular 431628 00 05 6 00 Almadrava, l' - 28 19 47
Nucli 431628 00 05 6 01 Almadrava, l' - 28 19 47
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431628 01 Almadrava, l' Raval
Unitat població 431628 02 Arenal, l' Urbanització
Unitat població 431628 03 Borriquito, el Urbanització
Unitat població 431628 04 Cala d'Oques Urbanització
Unitat població 431628 05 Calamar, el Urbanització
Unitat població 431628 06 Central Nuclear de Vandellòs Divers
Unitat població 431628 07 Hospitalet de l'Infant, l' Població
Unitat població 431628 08 Infant, l' Urbanització
Unitat població 431628 09 Margarides, les Urbanització
Unitat població 431628 10 Masboquera Llogarret
Unitat població 431628 11 Masriudoms Llogarret
Unitat població 431628 12 Sentiu, la Urbanització
Unitat població 431628 13 Vandellòs Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-01-12 Canvi de nom
 • Abans: 431628 Vandellòs
 • Després: 431628 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 102,00 km² 281 m
 • Després: 102,67 km² 281 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat