Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,04 km²
Altitud 191 m
Població (a 01-01-2020) 417 h
Litoral No
Capital Vespella de Gaià
Distància -
Codi ajuntament 4316490004

Divisió territorial postal

  • 43763

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431649 00 00 0 00 Vespella de Gaià
Entitat singular 431649 00 01 7 00 Masos de Vespella, els - 23 18 41
Nucli 431649 00 01 7 01 Masos de Vespella, els - 23 18 41
Entitat singular 431649 00 02 2 00 Vespella de Gaià - 41 32 73
Nucli 431649 00 02 2 01 Vespella de Gaià - 13 10 23
Disseminat 431649 00 02 2 99 Disseminat de Vespella de Gaià - 28 22 50
Entitat singular 431649 00 03 8 00 Sant Miquel - 156 127 283
Nucli 431649 00 03 8 01 Sant Miquel - 156 127 283
Entitat singular 431649 00 04 3 00 Coma, la - 10 10 20
Nucli 431649 00 04 3 01 Coma, la - 10 10 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431649 01 Masos de Vespella, els Veïnat
Unitat població 431649 02 Sant Miquel Urbanització
Unitat població 431649 03 Vespella de Gaià Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1996-01-24 Canvi de nom
  • Abans: 431649 Vespella
  • Després: 431649 Vespella de Gaià
1996-07-31 Canvi de capital
  • Abans: Masos de Vespella, els
  • Després: Vespella de Gaià
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,30 km² 191 m
  • Després: 18,04 km² 191 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès