Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,20 km²
Altitud 366 m
Població (a 01-01-2020) 555 h
Litoral No
Capital Vilaplana
Distància -
Codi ajuntament 4316900000

Divisió territorial postal

  • 43380

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431690 00 00 0 00 Vilaplana
Entitat singular 431690 00 01 7 00 Vilaplana - 297 258 555
Nucli 431690 00 01 7 01 Vilaplana - 288 253 541
Disseminat 431690 00 01 7 99 Disseminat de Vilaplana - 9 5 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431690 01 Castillejos, los Divers
Unitat població 431690 02 Motllats, els Urbanització
Unitat població 431690 03 Vilaplana Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,50 km² 366 m
  • Després: 23,20 km² 366 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat