Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,11 Km2
Altitud 259 m
Població (a 01-01-2019) 1255 h
Litoral No
Capital Vila-rodona
Distància -
Codi ajuntament 4317040003

Divisió territorial postal

  • 43814

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431704 00 00 0 00 Vila-rodona
Entitat singular 431704 00 01 7 00 Vilardida - 3 2 5
Nucli 431704 00 01 7 01 Vilardida - 1 2 3
Disseminat 431704 00 01 7 99 Disseminat de Vilardida - 2 0 2
Entitat singular 431704 00 02 2 00 Vila-rodona - 654 591 1245
Nucli 431704 00 02 2 01 Vila-rodona - 638 574 1212
Disseminat 431704 00 02 2 99 Disseminat de Vila-rodona - 16 17 33
Entitat singular 431704 00 03 8 00 Mas d'en Bosc, el - 3 2 5
Nucli 431704 00 03 8 01 Mas d'en Bosc, el - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431704 01 Mas d'en Bosc, el Caseria
Unitat població 431704 02 Vilardida Caseria
Unitat població 431704 03 Vila-rodona Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431704 Vilarrodona
  • Després: 431704 Vila-rodona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,90 Km2 259 m
  • Després: 33,11 Km2 259 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà