Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 5,15 Km2
Altitud 327 m
Població (a 01-01-2019) 135 h
Litoral No
Capital Vilella Alta, la
Distància -
Codi ajuntament 4317320002

Divisió territorial postal

  • 43375

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431732 00 00 0 00 Vilella Alta, la
Entitat singular 431732 00 01 7 00 Vilella Alta, la - 73 62 135
Nucli 431732 00 01 7 01 Vilella Alta, la - 73 62 135
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431732 01 Vilella Alta, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-04 Canvi de nom
  • Abans: 431732 Vilella Alta
  • Després: 431732 Vilella Alta, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,30 Km2 327 m
  • Després: 5,15 Km2 327 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat