Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 67,25 Km2
Altitud 450 m
Població (a 01-01-2019) 625 h
Litoral No
Capital Vilalba dels Arcs
Distància -
Codi ajuntament 4317500000

Divisió territorial postal

  • 43782

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431750 00 00 0 00 Vilalba dels Arcs
Entitat singular 431750 00 01 7 00 Vilalba dels Arcs - 318 307 625
Nucli 431750 00 01 7 01 Vilalba dels Arcs - 314 305 619
Disseminat 431750 00 01 7 99 Disseminat de Vilalba dels Arcs - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431750 01 Vilalba dels Arcs Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431750 Villalba de los Arcos
  • Després: 431750 Vilalba dels Arcs
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 67,10 Km2 450 m
  • Després: 67,25 Km2 450 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre