Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 60,78 km²
Altitud 7 m
Població (a 01-01-2020) 3527 h
Litoral
Capital Sant Jaume d'Enveja
Distància -
Codi ajuntament 4390230008

Divisió territorial postal

 • 43877
 • 43879

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439023 00 00 0 00 Sant Jaume d'Enveja
Entitat singular 439023 00 01 7 00 Muntells, els - 244 246 490
Nucli 439023 00 01 7 01 Muntells, els - 237 240 477
Disseminat 439023 00 01 7 99 Disseminat dels Muntells - 7 6 13
Entitat singular 439023 00 02 2 00 Sant Jaume d'Enveja - 1536 1493 3029
Nucli 439023 00 02 2 01 Sant Jaume d'Enveja - 1428 1410 2838
Disseminat 439023 00 02 2 99 Disseminat de Sant Jaume d'Enveja - 108 83 191
Entitat singular 439023 00 03 8 00 Balada - 1 7 8
Nucli 439023 00 03 8 01 Balada - 1 7 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 439023 01 Balada Barri
Unitat població 439023 02 Muntells, els Caseria
Unitat població 439023 03 Sant Jaume d'Enveja Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003210007 Muntells, els
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1978-07-29 Desagregació de municipis Abans:
 • 431554 Tortosa
Després:
 • 439023 Sant Jaume d'Enveja
 • 431554 Tortosa
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 09 Baix Ebre
 • Després: 22 Montsià
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 48,80 km² 7 m
 • Després: 60,78 km² 7 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP27 Montsià