Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,32 Km2
Altitud -
Població (a 01-01-2019) 5893 h
Litoral No
Capital Canonja, la
Distància -
Codi ajuntament 4390760009

Divisió territorial postal

 • 43006
 • 43100
 • 43110

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439076 00 00 0 00 Canonja, la
Entitat singular 439076 00 01 7 00 Canonja, la - 2892 3001 5893
Nucli 439076 00 01 7 01 Canonja, la - 2892 3001 5893
Disseminat 439076 00 01 7 99 Disseminat de la Canonja - 0 0 0

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la
2010-10-30 Canvi de capital
 • Abans: -
 • Després: Canonja, la
2010-10-30 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès