Skip to main content
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes 384 Tenerife
Província 38 Santa Cruz de Tenerife
Comunitat autònoma 05 Canàries