Skip to main content
Municipis
Codi Nom oficial
380131 Frontera
389013 Pinar de El Hierro, El
380488 Valverde
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Província 38 Santa Cruz de Tenerife