Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,00 km²
Altitud 132 m
Població (a 01-01-1998) 6702 h
Litoral No
Capital Castellbisbal
Distància -
Codi ajuntament 0805430008

Divisió territorial postal

  • 08755

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-1998)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080543 00 00 0 00 Castellbisbal
Entitat singular 080543 00 01 7 00 Castellbisbal - 2262 2170 4432
Nucli 080543 00 01 7 01 Castellbisbal - 2204 2125 4329
Disseminat 080543 00 01 7 99 *Disseminat* - 58 45 103
Entitat singular 080543 00 02 2 00 Can Costa - 258 250 508
Nucli 080543 00 02 2 01 Can Costa - 258 250 508
Entitat singular 080543 00 03 8 00 Can Santeugini - 362 337 699
Nucli 080543 00 03 8 01 Can Santeugini - 362 337 699
Entitat singular 080543 00 04 3 00 Casetes de Ca n'Oliveró, les - 7 9 16
Nucli 080543 00 04 3 01 Casetes de Ca n'Oliveró, les - 7 9 16
Entitat singular 080543 00 05 6 00 Comte de Sert - 264 243 507
Nucli 080543 00 05 6 01 Comte de Sert - 264 243 507
Entitat singular 080543 00 06 9 00 Costablanca - 138 115 253
Nucli 080543 00 06 9 01 Costablanca - 138 115 253
Entitat singular 080543 00 07 5 00 Santa Rita - 24 21 45
Nucli 080543 00 07 5 01 Santa Rita - 24 21 45
Entitat singular 080543 00 08 1 00 Santa Teresita - 84 86 170
Nucli 080543 00 08 1 01 Santa Teresita - 84 86 170
Entitat singular 080543 00 09 4 00 Àrea Industrial del Llobregat - 0 0 0
Disseminat 080543 00 09 4 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 10 8 00 Polígon Industrial Ca n'Esteper - 2 1 3
Disseminat 080543 00 10 8 99 *Disseminat* - 2 1 3
Entitat singular 080543 00 11 5 00 Polígon Industrial Comte de Sert - 6 8 14
Disseminat 080543 00 11 5 99 *Disseminat* - 6 8 14
Entitat singular 080543 00 12 0 00 Polígon Industrial Sant Vicenç - 0 0 0
Disseminat 080543 00 12 0 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 13 6 00 Polígons Industrials de Santa Rita i Agripina - 0 0 0
Disseminat 080543 00 13 6 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 14 1 00 Can Nicolau de Dalt (Sector Sud) - 19 14 33
Nucli 080543 00 14 1 01 Can Nicolau de Dalt (Sector Sud) - 9 5 14
Disseminat 080543 00 14 1 99 *Disseminat* - 10 9 19
Entitat singular 080543 00 15 4 00 Colònia del Carme - 11 11 22
Nucli 080543 00 15 4 01 Colònia del Carme - 11 11 22
Entitat singular 080543 00 16 7 00 Polígon Industrial Can Cases del Riu - 0 0 0
Disseminat 080543 00 16 7 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 17 3 00 Polígon Industrial Castellbisbal Sud - 0 0 0
Disseminat 080543 00 17 3 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 18 9 00 Polígons Industrials de Can Galí i els Ferrers - 0 0 0
Disseminat 080543 00 18 9 99 *Disseminat* - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080543 01 Acisa Polígon industrial
Unitat població 080543 02 Aquibèria Polígon industrial
Unitat població 080543 03 Ca n'Albereda Polígon industrial
Unitat població 080543 04 Can Costa Urbanització
Unitat població 080543 05 Can Pelegrí Polígon industrial
Unitat població 080543 06 Can Santeugini Urbanització
Unitat població 080543 07 Casetes de ca n'Oliveró, les Veïnat
Unitat població 080543 08 Castellbisbal Població
Unitat població 080543 09 Comte de Sert Urbanització
Unitat població 080543 10 Costablanca Urbanització
Unitat població 080543 11 Santa Rita Veïnat
Unitat població 080543 12 Santa Teresita Urbanització
Unitat població 080543 13 Sant Francesc Polígon industrial
Unitat població 080543 14 Sant Vicenç Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-1998)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 24 Rubí
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Catalunya Central
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
  • Abans: DE01 Barcelona
  • Després: DE02 Vallès Occidental
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,00 km² 132 m
  • Després: 31,15 km² 132 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP36 Rubí