Saltar al contingut principal
Ocupats Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 1.597.855 z 1.698.737
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 47.638 43.914 45.076
Venda vehicles de motor 16.300 14.495 14.815
Manteniment i reparació vehicles de motor 21.011 20.596 21.638
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 7.940 7.228 6.823
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.387 1.596 1.800
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 211.237 214.260 220.427
Intermediaris comerç 18.283 17.231 19.089
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.160 2.062 2.128
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 3.128 2.895 3.366
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 3.209 2.948 3.232
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 5.215 5.119 5.896
Intermediaris especialitzats venda altres productes 4.571 4.207 4.467
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.862 4.721 4.803
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.935 2.602 2.621
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.927 2.118 2.182
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 44.624 45.970 50.128
Comerç engròs fruites i hortalisses 11.689 13.033 15.477
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 6.108 5.562 6.009
Comerç engròs begudes 6.460 6.921 7.859
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.999 2.596 2.557
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 7.703 7.666 8.073
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 9.665 10.192 10.153
Comerç engròs articles d'ús domèstic 60.896 62.500 61.574
Comerç engròs tèxtils 3.192 3.531 4.259
Comerç engròs peces de vestir i calçat 12.762 13.105 13.102
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.964 5.004 4.442
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.761 2.919 2.545
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.951 4.420 4.561
Comerç engròs productes farmacèutics 16.535 17.691 17.786
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 16.731 15.830 14.879
Comerç engròs equips per a les TIC 14.430 13.007 13.290
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 7.420 6.263 6.740
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 7.010 6.745 6.550
Comerç engròs altra maquinària i equips 30.034 31.024 30.663
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.823 2.057 1.770
Comerç engròs màquines eina 2.625 2.817 2.783
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.318 1.504 1.603
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.388 3.022 2.898
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 21.879 21.625 21.609
Altres tipus comerç engròs especialitzat 37.054 37.861 39.133
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.235 1.365 1.251
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.714 3.264 3.989
Comerç engròs fusta i materials construcció 10.992 11.317 11.635
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 7.661 8.579 8.956
Comerç engròs productes químics 7.100 7.382 7.389
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.674 1.509 1.700
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 4.678 4.445 4.214
Comerç engròs no especialitzat 1.055 1.947 1.748
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 292.066 287.333 292.614
Comerç detall establiments no especialitzats 69.172 70.758 73.406
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 58.881 60.560 64.599
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 10.290 10.198 8.807
Comerç detall aliments, begudes i tabac 58.994 57.106 56.723
Comerç detall fruites i hortalisses 8.491 8.966 7.416
Comerç detall carn i productes carnis 16.438 15.278 14.961
Comerç detall peix i marisc 4.413 3.858 4.448
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 19.439 19.469 19.037
Comerç detall begudes i productes de tabac 4.410 3.880 3.810
Comerç detall altres productes alimentaris 5.803 5.654 7.052
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.944 6.963 6.935
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 141.179 137.437 141.134
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 39.653 37.950 40.841
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6.945 6.794 4.762
Comerç detall tèxtils 3.946 3.553 4.415
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 8.999 10.423 10.896
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 13.947 13.225 11.431
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 6.920 5.849 5.868
Comerç detall peces de vestir 31.895 31.100 32.114
Comerç detall calçat i articles cuir 8.296 7.968 8.776
Comerç detall productes farmacèutics 12.640 13.022 13.771
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 3.046 3.073 3.265
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4.891 4.480 4.995
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8.586 7.676 7.868
Comerç detall fora d'establiments 7.192 7.393 6.548
Comerç detall per correspondència i per Internet 3.129 3.429 2.970
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4.063 3.964 3.578
Transport i emmagatzematge 156.767 159.473 161.158
Transport terrestre; transport per canonades 89.950 90.530 92.141
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 36.810 38.117 38.234
Transport mercaderies per carretera i per canonada 53.140 52.413 53.907
Transport marítim i per vies navegació interiors 371 347 436
Transport aeri 4.319 5.097 5.317
Emmagatzematge i activitats afins al transport 46.310 48.518 48.021
Dipòsit i emmagatzematge 5.413 6.265 5.709
Activitats afins al transport 40.897 42.253 42.312
Activitats postals i de correus 15.818 14.981 15.243
Hostaleria 229.915 228.421 234.179
Serveis d'allotjament 46.132 45.347 49.131
Hotels i allotjaments similars 37.918 36.523 40.142
Allotjaments turístics i altres de curta durada 4.221 4.968 4.845
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.993 3.856 4.145
Serveis de menjar i begudes 183.783 183.074 185.049
Restaurants i establiments de menjars 92.348 93.117 87.446
Provisió de menjars preparats 23.992 28.315 27.278
Establiments de begudes 67.443 61.642 70.325
Informació i comunicacions 75.296 82.718 84.533
Edició 11.427 11.470 12.224
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 10.087 10.025 10.060
Edició programes informàtics 1.340 1.445 2.164
Cinema i vídeo; enregistrament de so 6.536 8.087 5.930
Ràdio i televisió 4.967 4.976 4.913
Telecomunicacions 8.701 8.945 9.504
Telecomunicacions per cable 4.612 4.566 4.497
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 4.089 4.379 5.007
Serveis de tecnologies de la informació 39.679 45.020 46.590
Serveis d'informació 3.985 4.220 5.372
Activitats immobiliàries 42.735 49.231 51.536
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 26.635 33.432 34.447
Activitats immobiliàries per compte d'altri 16.100 15.800 17.088
Activitats professionals, científiques i tècniques 191.066 199.456 205.217
Activitats jurídiques i de comptabilitat 68.497 66.758 70.209
Activitats jurídiques 30.206 27.152 26.172
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 38.291 39.606 44.037
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 14.312 20.357 19.833
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 45.882 50.714 47.220
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 35.571 40.469 36.337
Anàlisis i assajos tècnics 10.310 10.245 10.883
Recerca i desenvolupament 7.436 9.836 14.364
Publicitat i estudis de mercat 28.962 27.612 27.221
Publicitat 25.885 23.768 23.631
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3.077 3.844 3.589
Altres activitats professionals i tècniques 22.642 20.665 22.633
Activitats de disseny especialitzat 4.057 3.130 3.095
Activitats de fotografia 2.541 2.785 2.821
Activitats de traducció i d'interpretació 3.261 3.327 3.700
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 12.784 11.423 13.017
Activitats veterinàries 3.335 3.514 3.737
Activitats administratives i serveis auxiliars 239.719 252.389 276.875
Activitats de lloguer 9.508 9.323 9.865
Lloguer vehicles de motor 1.884 2.014 2.221
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.980 1.952 1.836
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 5.644 5.357 5.808
Activitats relacionades amb l'ocupació 42.627 40.843 50.533
Agències de viatges i operadors turístics 10.816 10.976 10.062
Activitats de seguretat i investigació 14.480 17.929 18.662
Serveis a edificis i activitats de jardineria 101.497 108.247 111.647
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 8.515 9.435 13.432
Activitats de neteja 85.643 92.044 90.973
Activitats de jardineria 7.339 6.768 7.242
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 60.791 65.071 76.107
Activitats administratives i auxiliars oficina 4.603 4.903 6.904
Activitats de centres d'atenció telefònica 13.348 13.833 15.842
Organització convencions i fires de mostres 4.291 4.612 4.620
Altres activitats de suport a les empreses 38.549 41.723 48.742
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 59.003 62.825 74.897
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 14.667 14.259 18.041
Activitats de biblioteques, arxius i museus 3.436 4.336 5.124
Jocs atzar i apostes 5.924 6.358 6.663
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 34.975 37.873 45.069
Altres serveis 52.412 47.963 52.226
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.013 9.225 9.196
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.354 3.479 3.741
Reparació efectes personals i domèstics 5.659 5.746 5.455
Altres activitats de serveis personals 43.399 38.738 43.029
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.