Saltar al contingut principal
Altres ingressos
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total6.845.578z8.659.242
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes358.975355.256436.584
Venda vehicles de motor279.623292.366379.318
Manteniment i reparació vehicles de motor33.92826.67919.207
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor35.11932.76633.895
Venda i reparació motocicletes i recanvis10.3063.4444.163
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.234.2721.391.8511.463.769
Intermediaris comerç35.70345.48250.824
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls2.7277.91212.666
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria3.7586.5146.027
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir7.5076.78116.158
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos7.22114.2124.620
       Intermediaris especialitzats venda altres productes14.49110.06411.353
Comerç engròs matèries agràries i animals vius33.54532.40726.917
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar28.31625.45918.414
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells5.2296.9498.503
Comerç engròs aliments, begudes i tabac206.121224.002263.204
       Comerç engròs fruites i hortalisses46.60156.93255.213
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos14.94518.19419.595
       Comerç engròs begudes59.00563.96977.884
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau8.56227.46628.500
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments44.92032.10754.366
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac32.08825.33427.647
Comerç engròs articles d'ús domèstic534.913636.411636.515
       Comerç engròs tèxtils8.8915.8938.567
       Comerç engròs peces de vestir i calçat196.348319.424284.280
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió55.90268.73365.937
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja7.3885.52711.373
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica10.22810.62512.142
       Comerç engròs productes farmacèutics191.357168.809208.277
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic64.79757.39945.938
Comerç engròs equips per a les TIC188.851178.465198.308
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes154.336159.072174.905
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions34.51519.39323.403
Comerç engròs altra maquinària i equips98.77997.992126.873
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles5.9878.2144.713
       Comerç engròs màquines eina7.88711.72910.311
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils4.8847.0996.781
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina3.6253.1904.332
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips76.39667.760100.735
Altres tipus comerç engròs especialitzat129.223176.564160.994
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos30.65240.27828.833
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics14.04914.94716.773
       Comerç engròs fusta i materials construcció15.41138.34531.608
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció17.88513.95720.060
       Comerç engròs productes químics41.08242.39949.370
       Comerç engròs altres productes semielaborats4.3724.95011.111
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig5.77221.6883.238
Comerç engròs no especialitzat7.136528134
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes567.147535.672733.351
Comerç detall establiments no especialitzats329.080302.753420.461
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats258.706249.150367.827
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats70.37453.60352.634
Comerç detall aliments, begudes i tabac8.76112.87423.093
       Comerç detall fruites i hortalisses1.4151.5403.381
       Comerç detall carn i productes carnis9953.1291.854
       Comerç detall peix i marisc78389263
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria2.8825.69710.725
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.2411.1036.024
       Comerç detall altres productes alimentaris2.1501.015846
Comerç detall carburants per a l'automoció32.24743.14550.077
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic170.408142.789194.728
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous56.43934.42665.643
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics8.18312.63811.767
       Comerç detall tèxtils7822.212923
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre17.5384.8996.552
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic18.30912.06810.932
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria6.2595.37613.011
       Comerç detall peces de vestir39.32141.56656.351
       Comerç detall calçat i articles cuir4.1723.4263.702
       Comerç detall productes farmacèutics3.7999.5279.279
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà2.6272.4572.934
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics12.98114.19313.633
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.549265636
Comerç detall fora d'establiments25.10233.84744.357
       Comerç detall per correspondència i per Internet16.78229.05238.787
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments8.3204.7945.570
Transport i emmagatzematge1.346.6421.486.0041.866.958
Transport terrestre; transport per canonades903.297930.815760.056
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera831.320825.793667.395
       Transport mercaderies per carretera i per canonada71.977105.02292.661
Transport marítim i per vies navegació interiors4.8982.1183.141
Transport aeri47.84441.42048.144
Emmagatzematge i activitats afins al transport342.329426.0731.020.506
       Dipòsit i emmagatzematge20.40227.56921.315
       Activitats afins al transport321.927398.504999.191
Activitats postals i de correus48.27685.57835.111
Hostaleria211.211228.197212.545
Serveis d'allotjament95.92897.543125.778
       Hotels i allotjaments similars70.92875.52493.199
       Allotjaments turístics i altres de curta durada13.45210.60319.321
       Càmpings i altres tipus allotjaments11.54811.41513.258
Serveis de menjar i begudes115.284130.65486.767
       Restaurants i establiments de menjars80.37986.55255.316
       Provisió de menjars preparats15.79614.32712.414
       Establiments de begudes19.10929.77519.037
Informació i comunicacions763.950790.1231.059.775
Edició91.44078.719142.127
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició87.96171.812129.829
       Edició programes informàtics3.4796.90712.298
Cinema i vídeo; enregistrament de so59.58038.00334.403
Ràdio i televisió331.380297.262300.983
Telecomunicacions147.788160.827401.692
       Telecomunicacions per cable91.03899.69884.102
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres56.75061.130317.590
Serveis de tecnologies de la informació117.530200.604165.123
Serveis d'informació16.23214.70815.447
Activitats immobiliàries417.579931.730385.204
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi371.551868.328353.924
       Activitats immobiliàries per compte d'altri46.02863.40231.280
Activitats professionals, científiques i tècniques964.4861.153.3551.317.914
Activitats jurídiques i de comptabilitat68.90871.27585.144
       Activitats jurídiques25.98817.89418.765
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal42.92053.38166.379
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial330.213517.614178.273
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques97.55570.804355.752
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria77.31264.001336.853
       Anàlisis i assajos tècnics20.2436.80318.899
Recerca i desenvolupament280.868367.996576.180
Publicitat i estudis de mercat98.08764.52952.103
       Publicitat87.84651.15239.731
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública10.24113.37712.372
Altres activitats professionals i tècniques86.70859.37669.823
       Activitats de disseny especialitzat21.41427.05615.412
       Activitats de fotografia3.180998651
       Activitats de traducció i d'interpretació1.8861.5412.304
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa60.22829.78051.456
Activitats veterinàries2.1471.761638
Activitats administratives i serveis auxiliars448.554560.334477.575
Activitats de lloguer56.74868.90387.211
       Lloguer vehicles de motor33.61338.05537.376
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual2.7401.2381.579
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles20.39529.61048.256
Activitats relacionades amb l'ocupació4.3014.1004.151
Agències de viatges i operadors turístics59.56365.05161.865
Activitats de seguretat i investigació26.50524.19526.593
Serveis a edificis i activitats de jardineria116.894135.301101.985
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions6.8579.4535.008
       Activitats de neteja43.06760.44933.243
       Activitats de jardineria66.97065.40063.735
Activitats administratives d'oficina i auxiliars184.542262.784195.771
       Activitats administratives i auxiliars oficina19.3645.9029.209
       Activitats de centres d'atenció telefònica12.24720.64023.089
       Organització convencions i fires de mostres13.66817.37511.238
       Altres activitats de suport a les empreses139.262218.867152.234
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment494.007522.770658.541
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles113.787110.743152.580
Activitats de biblioteques, arxius i museus106.828107.809141.937
Jocs atzar i apostes16.59122.667104.003
Activitats esportives, recreatives i entreteniment256.801281.551260.022
Altres serveis38.75542.00347.026
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics3.5632.9274.549
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.1713594.426
       Reparació efectes personals i domèstics3922.568123
Altres activitats de serveis personals35.19239.07642.477
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)