Skip to main content
Inversió bruta en actius materials
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total6.033.654z7.112.237
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes148.018112.587152.821
Venda vehicles de motor102.32363.56799.703
Manteniment i reparació vehicles de motor29.97829.20436.218
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor13.06716.92014.631
Venda i reparació motocicletes i recanvis2.6502.8972.268
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor828.308930.5081.041.335
Intermediaris comerç17.17320.97230.798
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls8473.0546.306
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria3.2482.5615.485
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir2.6436.97611.016
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.5945.1085.487
       Intermediaris especialitzats venda altres productes6.8413.2732.505
Comerç engròs matèries agràries i animals vius40.42832.43630.773
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar34.67625.21721.883
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells5.7537.2198.890
Comerç engròs aliments, begudes i tabac184.118227.048324.877
       Comerç engròs fruites i hortalisses75.19699.069174.275
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos19.31929.99220.356
       Comerç engròs begudes18.07821.49447.487
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau9.87610.1059.797
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments19.05639.62947.786
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac42.59326.76025.176
Comerç engròs articles d'ús domèstic290.951301.189291.613
       Comerç engròs tèxtils4.7649.49710.276
       Comerç engròs peces de vestir i calçat81.49054.39281.473
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió8.0438.65311.180
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja5.9918.34310.788
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica6.22712.03517.917
       Comerç engròs productes farmacèutics160.585168.06588.421
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic23.85140.20371.558
Comerç engròs equips per a les TIC31.08624.33925.591
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes18.47813.64410.557
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions12.60810.69515.035
Comerç engròs altra maquinària i equips78.965132.898125.429
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles3.28725.92211.743
       Comerç engròs màquines eina4.37610.1725.183
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils4.60513.89614.029
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina9.1385.3128.371
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips57.55977.59686.102
Altres tipus comerç engròs especialitzat182.166189.994210.121
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos31.76135.83322.921
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics5.99918.23815.505
       Comerç engròs fusta i materials construcció46.03623.03150.817
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció33.85622.25934.814
       Comerç engròs productes químics32.65530.01141.439
       Comerç engròs altres productes semielaborats14.5973.9523.707
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig17.26356.67240.918
Comerç engròs no especialitzat3.4211.6322.133
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes581.489526.253577.785
Comerç detall establiments no especialitzats259.646258.584245.374
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats242.408231.938225.307
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats17.23926.64620.066
Comerç detall aliments, begudes i tabac33.29326.00545.202
       Comerç detall fruites i hortalisses7.7681.0536.269
       Comerç detall carn i productes carnis5.2658.87112.168
       Comerç detall peix i marisc1.2121.9771.324
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria10.6737.24013.074
       Comerç detall begudes i productes de tabac3.7142.9174.587
       Comerç detall altres productes alimentaris4.6623.9477.780
Comerç detall carburants per a l'automoció23.87615.56616.594
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic244.910194.026243.819
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous77.78741.27249.590
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics10.0977.1765.391
       Comerç detall tèxtils4.2483.9072.604
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre31.5579.83116.741
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic3.61111.31615.974
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.1935.7994.233
       Comerç detall peces de vestir88.37889.211120.933
       Comerç detall calçat i articles cuir11.4369.7359.604
       Comerç detall productes farmacèutics4.2637.0608.928
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà3.9005.3745.110
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics7.4393.3454.712
Comerç detall en parades i mercats ambulants~245381
Comerç detall fora d'establiments19.76431.82826.416
       Comerç detall per correspondència i per Internet3.5026.0113.139
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments16.26225.81723.276
Transport i emmagatzematge1.046.3211.173.2991.436.583
Transport terrestre; transport per canonades542.758628.920642.657
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera312.235324.906272.231
       Transport mercaderies per carretera i per canonada230.523304.014370.427
Transport marítim i per vies navegació interiors1.396796599
Transport aeri71.63910.304189.744
Emmagatzematge i activitats afins al transport416.660516.274593.682
       Dipòsit i emmagatzematge70.41942.42557.632
       Activitats afins al transport346.241473.849536.050
Activitats postals i de correus13.86817.0059.900
Hostaleria402.310447.680405.139
Serveis d'allotjament250.248285.222223.082
       Hotels i allotjaments similars187.713224.446167.305
       Allotjaments turístics i altres de curta durada28.81727.56926.368
       Càmpings i altres tipus allotjaments33.71833.20729.408
Serveis de menjar i begudes152.062162.458182.057
       Restaurants i establiments de menjars104.388113.596121.442
       Provisió de menjars preparats15.29713.40520.391
       Establiments de begudes32.37835.45840.224
Informació i comunicacions303.912405.508460.299
Edició9.14211.12815.929
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició7.7536.93110.669
       Edició programes informàtics1.3894.1975.260
Cinema i vídeo; enregistrament de so22.32526.43322.036
Ràdio i televisió5.8348.4574.970
Telecomunicacions158.400175.686334.056
       Telecomunicacions per cable61.536102.056258.453
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres96.86373.63075.604
Serveis de tecnologies de la informació102.734178.86473.553
Serveis d'informació5.4784.9399.754
Activitats immobiliàries1.467.6622.463.6051.182.220
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.308.4262.399.3981.104.101
       Activitats immobiliàries per compte d'altri159.23664.20778.119
Activitats professionals, científiques i tècniques378.225467.381550.029
Activitats jurídiques i de comptabilitat93.43896.53472.816
       Activitats jurídiques28.26013.05022.671
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal65.17783.48450.145
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial42.96169.19370.566
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques69.616173.049179.949
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria52.208162.242165.937
       Anàlisis i assajos tècnics17.40810.80714.012
Recerca i desenvolupament104.28252.890105.565
Publicitat i estudis de mercat43.55548.48768.995
       Publicitat41.04646.45064.782
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública2.5092.0374.212
Altres activitats professionals i tècniques17.51119.79041.231
       Activitats de disseny especialitzat3.0271.75011.767
       Activitats de fotografia2.1752.7393.149
       Activitats de traducció i d'interpretació7451.4111.751
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa11.56413.89024.563
Activitats veterinàries6.8637.43910.907
Activitats administratives i serveis auxiliars531.820819.545904.536
Activitats de lloguer396.285605.056701.317
       Lloguer vehicles de motor318.434418.328541.933
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual6.79311.08110.331
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles71.058175.646149.053
Activitats relacionades amb l'ocupació9585.1383.659
Agències de viatges i operadors turístics6.2316.05611.761
Activitats de seguretat i investigació14.46121.18110.060
Serveis a edificis i activitats de jardineria37.97176.42123.942
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions6231.2813.256
       Activitats de neteja30.17069.66413.867
       Activitats de jardineria7.1785.4756.818
Activitats administratives d'oficina i auxiliars75.914105.694153.797
       Activitats administratives i auxiliars oficina3.7738.9633.989
       Activitats de centres d'atenció telefònica13.65312.90917.709
       Organització convencions i fires de mostres7.6454.2167.563
       Altres activitats de suport a les empreses50.84379.605124.537
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment211.526219.443324.382
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles13.4657.64633.694
Activitats de biblioteques, arxius i museus28.63833.91115.513
Jocs atzar i apostes51.22651.16542.860
Activitats esportives, recreatives i entreteniment118.197126.721232.316
Altres serveis134.06279.30777.110
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.7739.2775.428
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.0685.703897
       Reparació efectes personals i domèstics1.7053.5744.531
Altres activitats de serveis personals129.28970.03171.682
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte seleccionat Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)