Saltar al contingut principal
Impostos nets de subvencions
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total-1.350.893z-2.163.959
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes24.50921.58225.093
Venda vehicles de motor7.4628.80412.983
Manteniment i reparació vehicles de motor5.7224.8367.499
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor9.4246.7183.388
Venda i reparació motocicletes i recanvis1.9021.2241.223
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor112.131136.634113.793
Intermediaris comerç4.6864.2194.527
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls473305399
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria312452675
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.8982611.829
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos1.0702.865998
       Intermediaris especialitzats venda altres productes932336627
Comerç engròs matèries agràries i animals vius-4.221-300-185
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar-3.305-130590
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells-916-170-775
Comerç engròs aliments, begudes i tabac3.4296.8912.575
       Comerç engròs fruites i hortalisses-2.807-7.205-14.494
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos4062.1072.978
       Comerç engròs begudes2.2192.5795.037
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.0861.250871
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments1.7093.0443.614
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac8165.1164.568
Comerç engròs articles d'ús domèstic54.30655.61946.272
       Comerç engròs tèxtils4.6197.3365.872
       Comerç engròs peces de vestir i calçat8.32413.7694.981
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3.7096.2981.803
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja8121.1154.484
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.4161.2482.427
       Comerç engròs productes farmacèutics23.06814.99716.647
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic12.35910.85510.057
Comerç engròs equips per a les TIC8.3559.9685.177
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.5622.0291.779
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions5.7937.9393.397
Comerç engròs altra maquinària i equips12.85019.93213.734
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles6511.183794
       Comerç engròs màquines eina3.1512.0611.340
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils710690912
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina2.0242.401708
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips6.31313.5969.981
Altres tipus comerç engròs especialitzat32.55739.99241.475
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos2.3737.23712.297
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics4.6412.4824.560
       Comerç engròs fusta i materials construcció6.9886.2667.968
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció4.7455.2124.427
       Comerç engròs productes químics11.34111.2316.125
       Comerç engròs altres productes semielaborats3735.085973
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig2.0962.4795.126
Comerç engròs no especialitzat169313219
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes92.03886.442111.235
Comerç detall establiments no especialitzats36.32836.72838.526
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats26.23427.14629.381
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats10.0949.5829.145
Comerç detall aliments, begudes i tabac7.7447.88810.376
       Comerç detall fruites i hortalisses8681.6011.732
       Comerç detall carn i productes carnis2.3501.5372.001
       Comerç detall peix i marisc670541825
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria1.8522.6093.321
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.376996714
       Comerç detall altres productes alimentaris6276031.783
Comerç detall carburants per a l'automoció3.7774.6266.688
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic37.29434.10752.609
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous9.1357.3709.669
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.8492.6251.558
       Comerç detall tèxtils1.0018321.880
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre3.8243.7175.242
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic5.4595.7539.116
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria-109505501
       Comerç detall peces de vestir8.2106.21413.217
       Comerç detall calçat i articles cuir3.8962.9043.114
       Comerç detall productes farmacèutics2.1473.1076.193
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà-202-13391
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics2.0841.2132.029
Comerç detall en parades i mercats ambulants3.3401.9491.694
Comerç detall fora d'establiments3.5551.1441.343
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.390348743
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments1.165796600
Transport i emmagatzematge-822.144-834.219-1.288.580
Transport terrestre; transport per canonades-737.670-710.270-585.992
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera-756.170-724.764-600.946
       Transport mercaderies per carretera i per canonada18.49914.49414.953
Transport marítim i per vies navegació interiors1.0381361.176
Transport aeri-2.212-1.561978
Emmagatzematge i activitats afins al transport-43.835-44.961-677.821
       Dipòsit i emmagatzematge5.99310.86411.027
       Activitats afins al transport-49.828-55.825-688.847
Activitats postals i de correus-39.465-77.562-26.921
Hostaleria84.95472.95398.767
Serveis d'allotjament64.46057.84570.835
       Hotels i allotjaments similars57.66551.91166.847
       Allotjaments turístics i altres de curta durada2.6691.428-2.157
       Càmpings i altres tipus allotjaments4.1264.5066.145
Serveis de menjar i begudes20.49515.10827.932
       Restaurants i establiments de menjars12.91511.63918.884
       Provisió de menjars preparats-582-953-1.514
       Establiments de begudes8.1624.42210.562
Informació i comunicacions-296.032-315.139-519.685
Edició-8.796-10.613-8.558
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició-8.849-10.590-8.274
       Edició programes informàtics53-22-284
Cinema i vídeo; enregistrament de so-19.403-12.831-10.853
Ràdio i televisió-306.877-288.549-293.407
Telecomunicacions50.95749.607-176.378
       Telecomunicacions per cable41.43537.57941.577
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres9.52212.028-217.955
Serveis de tecnologies de la informació-6.747-49.978-27.800
Serveis d'informació-5.165-2.775-2.688
Activitats immobiliàries185.786211.968342.402
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi178.501185.228329.125
       Activitats immobiliàries per compte d'altri7.28526.74013.277
Activitats professionals, científiques i tècniques-499.672-661.741-764.565
Activitats jurídiques i de comptabilitat8.9397.25317.633
       Activitats jurídiques3.221845.482
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal5.7187.16912.151
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial-242.808-362.959-58.766
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques-34.784-8.331-287.122
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria-27.488-11.534-281.835
       Anàlisis i assajos tècnics-7.2963.203-5.287
Recerca i desenvolupament-196.776-281.901-426.430
Publicitat i estudis de mercat4.1405.6664.461
       Publicitat3.7365.5933.332
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública405741.129
Altres activitats professionals i tècniques-38.690-21.554-14.710
       Activitats de disseny especialitzat442566556
       Activitats de fotografia155373687
       Activitats de traducció i d'interpretació72140996
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa-39.358-22.632-16.948
Activitats veterinàries30784368
Activitats administratives i serveis auxiliars-189.766-185.316-117.540
Activitats de lloguer8.31810.1797.899
       Lloguer vehicles de motor5.9205.6762.841
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual118173486
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles2.2814.3304.572
Activitats relacionades amb l'ocupació-341149-631
Agències de viatges i operadors turístics-7.611-12.628-6.570
Activitats de seguretat i investigació-3.113688-5.118
Serveis a edificis i activitats de jardineria-81.742-79.415-78.261
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions-863-3.070-3.431
       Activitats de neteja-20.886-21.444-19.202
       Activitats de jardineria-59.993-54.901-55.628
Activitats administratives d'oficina i auxiliars-105.278-104.289-34.860
       Activitats administratives i auxiliars oficina351266772
       Activitats de centres d'atenció telefònica-1.952-1.902-1.709
       Organització convencions i fires de mostres-10.441-12.969-7.110
       Altres activitats de suport a les empreses-93.236-89.683-26.812
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment-28.754-37.348-153.669
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles-90.789-88.141-113.968
Activitats de biblioteques, arxius i museus-93.921-86.409-83.304
Jocs atzar i apostes199.870204.37489.770
Activitats esportives, recreatives i entreteniment-43.915-67.172-46.168
Altres serveis-13.945-14.221-11.210
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics716725607
       Reparació ordinadors i equips de comunicació118195-355
       Reparació efectes personals i domèstics599530961
Altres activitats de serveis personals-14.661-14.947-11.817
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)